Arbeidsavtale

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Arbeidsgiver plikter å utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6 i Arbeidsmiljøloven og legge den fram for arbeidstakeren. Ønsker arbeidstaker endringer i arbeidsavtalen, må endringene gjøres FØR arbeidskontrakten underskrives av partene. Når arbeidskontrakten er underskrevet , må både arbeidstaker og arbeidsgiver forholde seg til punktene.

Når skal avtalen være inngått?

I arbeidsforhold som varer mer enn en måned, skal avtalen være klar snarest mulig og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet.

Når arbeidsforholdet varer kortere enn en måned, skal skriftlig avtale inngås umiddelbart.

Hva skal avtalen inneholde?

Arbeidsavtalens innhold kan variere, men et minimum av opplysninger skal være med i henhold til Arbeidsmiljøloven § 14-6.

Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende:

 • Partenes identitet.
 • Arbeidsplassen.
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.
 • Dersom arbeidsforholdet er midlertidig; forventet varighet.
 • Eventuelt prøvetidsbestemmelse
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen.
 • Opplysninger om pensjonsinnbetalinger, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
 • Den normale daglige eller ukentlige arbeidstiden, samt lengde av pauser
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler/mønsteravtale som regulerer arbeidsforholdet.

Hvor finner du arbeidskontrakter

Den Norske Tannlegeforening har utarbeidet ansettelseskontrakter til bruk for sine medlemmer, en for autoriserte tannhelsesekretærer og en for assistenter. Ansettes du privat, bør du be tannlegen/arbeidsgiver bruke en av disse kontraktene.

Reglene om skriftlige arbeidsavtaler finner du i Arbeidsmiljølovens §§ 14-5 til 14-8. Arbeidstilsynet kan gi råd og veiledning om lovens bestemmelser på dette området.

Arbeidstilsynet kan etter Arbeidsmiljøloven § 18-6 første ledd gi arbeidsgiver pålegg om å utforme en skriftlig arbeidsavtale etter bestemmelsene i §§ 14-5 til 14-8. Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker de kravene regelverket stiller.

Skriftlig arbeidsavtale/ansettelseskontrakt

En skriftlig arbeidsavtale kan også benevnes som arbeidskontrakt eller ansettelseskontrakt.

Bestemmelsene om ansettelse finner du i arbeidsmiljøloven kap 14 og i tariffavtalene.

Medlemmer i ThsF har tilgang på kunnskapsdatabasen Compendia Personal. For å få tilgang må du logge inn med brukernavn og passord på Min side.

Oppstår det konflikt og uenigheter vedr arbeidskontrakt eller arbeidsforholdet ditt, bør du som medlem søke bistand i ThsF-Parat.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS