Organisasjon

Tannhelsesekretærenes Forbund utøver sin virksomhet gjennom:

  • Landsmøtet
  • Sentralstyret
  • Arbeidsutvalget
  • Fylkesstyret/utvalg av tillitsvalgte/regionstyre
  • Utvalg

Landsmøtet

Landsmøtet er ThsFs høyeste myndighet og avholdes i første kvartal hvert tredje år. Tidspunktet kunngjøres for medlemmene i medlemsbladet Tannhelsesekretæren eller på annen måte, senest 3 måneder før landsmøtet avholdes. Forslag til saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være sentralstyret i hende senest 10 uker før landsmøtet. Innkalling med sakspapirer sendes landsmøtedelegatene senest en måned før landsmøtet.

Landsmøtet består av sentralstyrets medlemmer, samt at privat, statlig, spekter og kommunal sektor hver for seg velger sine representanter fylkesvis etter følgende skala:

  • 1 - 30 medlemmer: 1 delegat
  • 31 - 100 medlemmer: 2 delegater
  • 101 - 150 medlemmer: 3 delegater
  • 151 og flere medlemmer: 4 delegater

Sentralstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt i spørsmål om beretning og regnskap.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS