Etiske retningslinjer for tannhelsesekretærer

PDF for utskrift: Etiske retningslinjer for tannhelsesekretærer

Etikk er læren om fellesskapsverdier og kvaliteten i mellommenneskelige forhold.

Etiske normer og verdier sier noe om hvordan alle bør forholde seg til hverandre.

Vi skal ha et fellesskap preget av åpenhet, trygghet, tillit og tilhørighet.

• Tannhelsesekretærer skal til enhver tid sørge for å holde seg faglig oppdatert, følge gjeldende lovverk, og være sitt ansvarsområde bevisst.

• Tannhelsesekretærer har plikt til å melde dersom brudd på helsepersonell-loven når det gjelder alle profesjoner.

• Tannhelsesekretærer skal kjenne til krav om varsling, reaksjoner og oppfølging på brudd av retningslinjer og lovverk.

• Tannhelsesekretærer skal gjøre seg kjent med behandlingsalternativer og medvirke til at pasienten har forstått tilbudet. Bidra til likebehandling og ha respekt for pasientens integritet.

• Tannhelsesekretærer skal vise respekt og ivareta taushetsplikten i forhold til de opplysninger man får om pasienten, kollegaer, samarbeidspartnere og arbeidsgiver.

• Tannhelsesekretærer skal fremme et godt samarbeid gjennom å dele informasjon, erfaringer, kunnskap og kompetanse.

• Tannhelsesekretærer skal til enhver tid være kritisk og bevisst til hva som blir lagt ut på sosiale medier.

• Tannhelsesekretærer og ThsF har et individuelt og felles miljø- og klimaansvar og skal aktivt bidra til bærekraftig utvikling.

Vedtatt på ThsFs landsmøte 23. og 24. november 2022

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS