Endringer i medlemsforholdet

Vi ber deg om å melde fra til medlemsservice i Parat eller logge deg inn på Min side hvis du er langtidssykemeldt og ikke lenger mottar lønnen din fra arbeidsgiver men fra NAV, endre arbeidssted, skal ha permisjon, har skiftet navn eller adresse eller er arbeidsledig.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS