Styrer og utvalg

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og sekretær. Arbeidsutvalget jobber etter fullmakt gitt av sentralstyret.

Fylkesstyre/utvalg av tillitsvalgte (UTV) /regionstyre

Det kan opprettes fylkesstyre/regionsstyre/utvalg av tillitsvalgte (UTV). Disse rapporterer til sentralstyret ved behov.

Utvalg

Sentralstyret kan opprette utvalg som rådgivende utvalg for sentralstyret.

Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling skal sendes sentralstyret 6 uker før landsmøtet.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS