Autorisasjon

Autorisasjon for tannhelsesekretærer

Bruk av beskyttet tittel.

Bare den som har autorisasjon har rett til å benytte yrkesbetegnelsen, Tannhelsesekretær

Autorisasjon skal sikre at tannhelsesekretærer har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket de er utdannet til. Hovedformålet med autorisasjon er å ivareta pasientens sikkerhet, sikre kvaliteten i helsevesenet og at befolkningen har tillit til helsevesenet.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert. Det inneholder blant annet et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller er kompetent til. Taushetsplikten er forankret direkte i lov og gjelder direkte for den som er autorisert, og den som gir helsehjelp på selvstendig grunnlag må dokumentere dette i pasientjournalen.

Hvordan søke om autorisasjon?

Se informasjon på Helsedirektoratets hjemmeside

Assistent i tannhelsesekretærstilling og ønsker autorisasjon?

Jobber du som assistent/ufaglært i en tannhelsesekretærstilling og ønsker autorisasjon må du:

- Realkompetansevurderes i programfagene på vg1 og vg2. I tillegg må det avlegges eksamen i alle fagene på vg3 Tannhelsesekretær. Les mer om kompetansevurdering under fanen " Voksenopplæring og realkompetansevurdering"

Har du tidligere godkjent utdanning, men ikke søkt om autorisasjon.

For å få autorisasjon må du dokumentere vitnemål for bestått utdanning. Annen dokumentasjon enn vitnemål godkjennes ikke, eksempelvis karakterutskrift eller årskursbevis.

Eldre utdanninger som på daværende tidspunkt var den gjeldende tannhelsesekretærutdanningen likestilles med dagens utdanning, slik at man kan få autorisasjon på bakgrunn av en eldre utdanning. Det vil si at Helsedirektoratet godkjenner de eldre utdanningene som tannlegesekretær, tannlegeassistent og diplom fra tannlegesekretærskolen ved UiO.

Dersom du er utdannet for mer enn 10 år siden, blir du bedt om å dokumentere oppdatert, relevant yrkeserfaring. Dette for å vurdere om det foreligger fravær fra yrket. Dersom man ikke har holdt seg oppdatert innen yrke, kan det være grunn for avslag på autorisasjonssøknad, jf. helsepersonelloven §§ 48 a andre ledd bokstav b, jf. §§ 53 og 57. Hva som kreves av yrkeserfaring vurderes konkret i hver søknad.

Søknad om autorisasjon gjøres på Helsedirektoratets hjemmeside.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS