Lønn, tariff og hovedavtaler

ThsF/Parat forhandler tariffavtaler og hovedavtaler med arbeidsgiverforeningene i KS, Spekter, Staten og Privat sektor.

Mellomoppgjøret 2023

KS - protokoll 290423

Tariffavtaler:

Hovedtariffavtale i staten 2022 -2024

Hovedtariffavtale i KS 2022-2024

Spekter helse område 10 2022-2024

Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 2020-2022 (NTF - YS/Parat)

Hovedtariffavtale Oslo kommune Dok 25 2022-2024

Hovedavtaler:

Hovedavtalen KS 2022-2023

Veileder til Hovedavtalen i YS kommune, Revidert februar 2023

En veileder om hvordan partene mener de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan, og i noen tilfeller, skal forstås.

Hovedavtalen mellom Spekter og YS, gjelder til 31.12.2025

Hovedavtalen staten 2022-2024

Hovedavtale Oslo kommune prolongert

Protokoller/møtebøker/tariffinformasjon fra hovedoppgjør og mellomoppgjør finner du under ditt tariffområde på Parats tariffsider.

Arkiv tariff

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS