Utdann deg til tannhelsesekretær som voksen

Tannhelsesekretæryrket er interessant, variert og krevende yrke, men tar du denne utdannelsen, vil du ikke angre. Det er behov for utdannede og autoriserte tannhelsesekretærer, så jobbmulighetene er veldig gode. Arbeider du allerede som ufaglært i en tannhelsesekretærstilling, vil det å ta tannhelsesekretærutdanning føre til at du opplever at jobben blir enda mer interessant og du vil få faglig trygghet i det daglige arbeidet. Også lønnsmessig skal utdanning lønne seg. Det er mulig å gjennomføre utdanning ved siden av ditt arbeid.

Som voksen, over 25 år, kan veien fram til fullført utdannelse og autorisasjon som tannhelsesekretær være litt annerledes enn for de unge som følger ordinært utdannelsesløp. Opplæringsløpet kan bli kortere dersom du har tidligere fullført fag i videregående opplæring eller om du har arbeidserfaring. Dette avklares ved å gjennomføre en realkompetansevurdering.

Ønsker du å bli tannhelsesekretær da starter, uansett hvilken bakgrunn du har, prosessen på Vigo.no, "Søknad for voksne/realkompetansevurdering".

Søknad om voksenopplæring/realkompetansevurdering gjøres på VIGO www.vigo.no

Etter å ha registrert deg her, vil en rådgiver i fylkeskommunen kontakte deg for å gi deg veiledning. I prosessen videre vil du få avklart om du har rett til tilbud om videregående opplæring og hvordan din utdanningsvei kan bli.

Har du en voksenrett skal fylkeskommunen tilby deg gratis opplæring. Primært vil tilbudene være spesielt tilrettelagt for voksne, men i noen tilfeller har fylkeskommunen kun ordinært tilbud sammen med ungdom. Dersom du har fullført annen videregående opplæring og ikke lengre har voksenrett, kan fylkeskommunen gi gratis tilbud hvis de har ledig kapasitet. Alternativt kan du være privatist.

Mer om voksenrett og realkompetansevurdering

Litt fakta:

Tannhelsesekretærutdanningen er en 3 årig skoleutdanning på videregående skole bestående av:

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg2 Helseservicefag

Vg3 Tannhelsesekretær

For å få vitnemål og autorisasjon må alle fag på Vg1, og Vg2 og Vg3 være enten bestått med karakter, godkjent etter realkompetansevurdering eller gitt fritak for. Ingen programfag på Vg3 kan godkjennes ved en realkompetansevurdering. Disse må vurderes med karakter etter opplæring eller eksamen.

Mer om fag og timefordeling her

Har du ikke gjennomført og fått bestått vitnemål tidligere på Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helseservicefag, må du realkompetansevurderes på disse to årene.

På Vg3 Tannhelsesekretær MÅ du ta privatisteksamen i de tre programfagene; Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse og Helsefremmende arbeid, samt tverrfaglig praktisk eksamen. Det er altså ikke mulig å få realkompetansevurdering som sluttvurdering i fag fra læreplaner for Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram, f.eks. tannhelsesekretær.

Hva er realkompetanse og realkompetansevurdering?

Realkompetanse består av en persons formelle, ikke-formelle og uformelle kompetanse:

 • Formell kompetanse: Fullført og evt. avbrutt videregående opplæring fra Norge og utlandet.
 • Ikke-formell kompetanse: Kurs eller kompetansehevende tiltak på for eksempel arbeidsplassen
 • Uformell kompetanse: kunnskap og ferdigheter ervervet gjennom arbeid, organisasjonsarbeid, annet frivillig arbeid eller erfaring

Realkompetansevurdering handler om å anerkjenne en persons samlede kompetanse uavhengig av hvor og hvordan den er tilegnet. Vurderingen tar utgangspunkt i fagets læreplan. Kandidaten vurderes etter laveste nivå. Dvs. at kompetanse som vurderes til karakteren 2 eller bedre, blir godkjent.

Kriterier:

 • Realkompetanse skal vurderes ut fra aktuelle læreplaner for fag, som kan være både fellesfag og programfag.
 • Hvis realkompetansen er likeverdig med kompetanse som oppnås gjennom formell opplæring, skal den bli godkjent. Du kan få godkjent hele eller deler av faget.
 • Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget.
 • Godkjent realkompetanse skal dokumenteres med kompetansebevis, eventuelt med vitnemål.
 • Du kan heller ikke realkompetansevurderes i fag du har fått opplæring i. Dvs. at hvis en elev gjennomgår opplæring og får 1 i alle fag, kan ikke vedkommende etterpå bli realkompetansevurderes for å få fagene bestått.

Her følger ett eksempel på hvordan en realkompetansevurdering gjennomføres av saksbehandleren.

En voksen søker i Vigo, har angitt tannhelsesekretær som sluttkompetanse og har krysset av for at det ønskes realkompetansevurdering.

 • Først sees det på dokumentasjonen vedkommende har sendt inn. Kanskje kandidaten har jobbet på tannlegekontor eller i annen helserelatert virksomhet. Hvordan utdanningsbakgrunn har vedkommende? Har hun noen helsefag fra før? Eller kanskje studiekompetanse?
 • Kandidatens kompetanse vurderes da enten på Vg1 helse- og oppvekstfag, eller på både Vg1HO og Vg2 helseservicefag.
 • Kanskje er kompetansen er tilstrekkelig for å få godkjent Vg1, men for tynn til å få godkjent Vg2. Da får kandidaten beskjed om dette, at hun har fått Vg1 godkjent, men trenger opplæring på Vg2 nivå. Da har kandidaten fått forkortet opplæringsløpet sitt med 1 skoleår.
 • Eller kandidaten mangler tilstrekkelig kompetanse til å få godkjent noen av fagene. Da må hun starte på bunn og begynne på Vg1 og følge hele opplæringsløpet gjennom 3 år.
 • Noen ganger har kandidaten Vg1HO fra før og ønsker vurdering av Vg2 og kan, hvis hun får det godkjent, søke seg direkte til Vg3.
 • Det er mange varianter.
 • Hvis kandidaten i tillegg kan dokumentere 5 års arbeidspraksis i 100% stilling, uansett arbeid, kan hun få fritak for fellesfagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Kan ikke kandidaten dokumentere dette, må alle fellesfagene tas i skole, som privatist eller via realkompetansevurdering, før vedkommende får vitnemål
 • Det er ingen som får godkjent kompetansemål eller fag, før de har gjennomgått en vurdering med en fagkonsulent. En vurderingssamtale tar ca. 2 timer. Vi har faste fagkonsulenter som vurderer kandidatene i de ulike fagområdene.
 • Fagkonsulentene har alltid relevant fagbakgrunn.
 • Høyere utdanning gir ikke automatisk godkjenning på videregående nivå. Har en kandidat gjennomgått f.eks. 1 år av sykepleierutdanningen, må vedkommende uansett gjennomgå en realkompetansevurdering.

Gjennom registreringen på VIGO, vil du få kontakt med videregående skoler i ditt fylke som tilbyr voksenopplæring.

Vil du ta fag som privatist, men trenger opplæring, kan du kontakte følgende kursleverandører. Husk å gjennomføre realkompetansevurdering først, slik at du vet hvilke eksamener som gjenstår å ta, før du betaler for private kurs.

Akademiet nettstudier

Cefalon

NKI nettstudier

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS