Sentralstyret 2023-2025

Leder: Anne-Gro Årmo

Tlf. 913 34 230

anne-gro.aarmo@parat.com

Nestleder: Laila Aas

Tlf.922 19 637

laila.aas@parat.com


Sekretær: Wenche Husby

Tlf. 479 71 663

wenche.husby@parat.com

Region nord: Renate Tangedal Nitter

Tlf. 958 02 740

Region vest: Berit Meyer

Tlf. 488 68 840

Region sør: Gunhild Eriksen

Tlf.990 41 466

Region øst: Gro Anett Bergseth

Tlf.938 92 900

Region midt: Britt Jorun Selnes

Tlf. 993 07 016

1. vara: Linda Johannessen

Tlf. 916 67 886

2. vara: Vera Jørgensen

Tlf. 907 38 639

3. vara: Anette Brenna Hansen

Tlf. 922 20 210

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS