Bli tannhelsesekretær

Som tannhelsesekretær er du bindeleddet mellom tannlege og pasient. Derfor er det viktig at du kommuniserer godt med mennesker rundt deg, og at du kan yte god service til en variert pasientgruppe.

Bli tannhelsesekretær

Arbeidsmuligheter

Tannhelsesekretæryrket regnes som et spesialfelt innen helsetjenesten. Aktuelle arbeidsplasser for en tannhelsesekretær er innen den offentlige og private tannhelsetjenesten, klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialistklinikker, kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus, forsvaret og dentale depoter.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Tannhelsesekretæren er den som holder oversikt over de daglige gjøremålene på tannlegekontoret. De yter også direkte assistanse ved pasientbehandling. Derfor trenger du gode kunnskaper innen anatomi, fysiologi, patologi, materiallære og dentale instrumenter og materialer, så vel som mellommenneskelige egenskaper. Tannhelsesekretærer bidrar både i forebyggende og i behandlende arbeid. Blant oppgavene du utfører som tannhelsesekretær er:

  • smittevern
  • desinfisering, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
  • håndtere tannbehandlingsmaterialer og de vanligste legemidlene
  • bestille og oppbevare forbruksmaterialer
  • ta røntgenbilde
  • enklere laboratoriearbeid
  • klargjøre utstyr og instrumenter til pasientbehandling
  • yte service til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
  • administrativt arbeid som aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering, innkalling og journalføring
  • kommunisere med pasienter, pårørende, samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten, NAV og forretningsforbindelser

Utdanning

Opplæringen består av tre år på videregående skole:

Vg1 Helse- og sosialfag

Vg2 Helseservicefag

Vg3 Tannhelsesekretær

Autorisasjon

Etter endt utdanning på ordinært løp, sender som regel skolen inn eksamensresultatet ditt til Helsedirektoratet og de utsteder autorisasjon. Har du gått opp som privatist må du ordne med Autorisasjon selv. For mer informasjon, klikk på fanen

"Autorisasjon".

Lønn

Tannhelsesekretær i den offentlige tannhelsetjenesten har en garantert startlønn på 415 300 kroner og garantilønnen er 487 300 etter 16 års ansiennitet.

Stat, Spekter og Privat sektor har andre tariffer eller avtaler, så lønnen kan være noe forskjellig fra kommunal sektor som er oppgitt ovenfor.

Utdanning.no

vilbli.no

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS