Nyttige lenker

Helsedirektoratet: Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis "Det gule heftet": Rundskriv til folketrygdloven § 5-6, §5-6a og § 5-25 - undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade og Takster for tannbehandling Helsedirektoratets side for tannhelse Her finner du bl.a.: Nasjonale faglige retningslinje - Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år (TannBarn), Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel, Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Nasjonal veileder: Koronavirus - beslutninger og anbefalinger Kapittel 9.6 Tannhelsetjenesten Folkehelseinstituttet: Veileder for håndhygiene i helsetjenesten Basale smittevernrutiner for helsetjenesten - veileder for helsepersonell Personlig beskyttelsesutstyr Aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene Tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO) tooinfo.no Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Røntgen på tannklinikk og Veileder om strålebruk innen odontologi STAMI - Statens arbeidsmiljøinstitutt Regjeringen: Koronasituasjonen Andre nyttige lover og forskrifterArbeidsmiljøloven Ferieloven Forskrift om pasientjournal Helsepersonelloven Pasient- og brukerrettighetsloven Strålevernforskriften Tannhelsetjenesteloven

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS