Arbeidstid

Hva regnes som arbeidstid? Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren. Både den tiden arbeidstaker faktisk utfører arbeid og den tiden arbeidstaker har arbeid av passiv karakter regnes som arbeidstid.

Reise til og fra arbeidsstedet regnes vanligvis ikke som arbeidstid.

I en del bransjer er det tariffbestemmelser som angir nærmere hva som skal regnes som arbeidstid.

Den alminnelige arbeidstid etter arbeidsmiljøloven ikke overstige 9 timer i døgnet og 40 timer per uke. Overstiges grensen, regnes det overskytende som overtid.

Den tariffestede hovedregelen om lengden på arbeidstiden er 37,5 timer i uken. Denne lengden på arbeidstiden gjelder også om Mønsteravtalen følges.

Hvilepause: arbeid eller fritid?

Det kan i enkelte tilfeller være tvil om hvilepauser skal regnes som arbeidstid eller som fritid. Er arbeidstaker helt fritatt fra sine plikter og kan forlate arbeidsstedet i hvile- eller spisepausen regnes hvilepausen normalt for å være fritid.

Kan arbeidstaker ikke forlate arbeidsstedet i pausen regnes pausen som arbeidstid. Det samme gjelder hvis det ikke finnes tilfredsstillende spiserom eller hvilerom.

Om hvilepausen skal regnes som arbeidstid eller fritid varierer etter om arbeidstaker kan forlate arbeidsplassen i pausen eller ikke, og om det finnes tilfredsstillende oppholdsrom der arbeidstaker kan oppholde seg i hvilepausen.

Alle arbeidstakere har i utgangspunktet rett på fleksibel arbeidstid. Enkelte arbeidstakere har i tillegg rett på redusert arbeidstid.

Den tiden arbeidstaker ikke står til disposisjon, kalles arbeidsfri.

Arbeider man mer enn fem og en halv time per dag, har man krav på minst en hvilepause.

Medlemmer i ThsF har tilgang på kunnskapsdatabasen Compendia Personal. For å få tilgang må du logge inn med brukernavn og passord på Min side. Compendia Personal gir deg de fleste svarene du trenger vedr arbeidsforholdet ditt, men også saker som angår din fritid.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS